امشب داشتم دنبال یه نظری میگشتم. وقتی داشتم نظراتو نگاه میکردم،یهو دیدم یه نظری رو یکی از بچه ها فرستاده ولی من اسمشو اشتباه دیدم رفتم تو وبلاگ یکی دیگه جواب دادمخنده

توی پست دوچرخه سحر درباره پ.ن 2 سوال کرده بود،بعد پشت سرش خط خطی اومده بود یه غلط دیکته ای ازم گرفته بود،تو نظر خصوصی..

بعد من رفتم تو وبلاگ سحر تو نظر خصوصی، اول راجع به پ.ن توضیح دادم،بعد تو همون نظر، غلط دیکته ایمو درست کردم..

الان که دیدم کلی خندم گرفت.چشام بد جور اِسمارو باباقوری دیدهنیشخند بعد با خودم فکر کردم اون موقع سحر که نظرمو دیده با خودش فکر کرده آخه قسمت اخر(همون غلط دیکته ای) چه ربطی به سوالش داشته..نیشخند

الان فکر کنم هیچ کس متوجه این پست نشهنیشخند

سحر ولی فکر کنم تو یادت بیادچشمک