امسال یه کادو تولد گرفتم که خیلی بهم چسبید. اقا چسبیدااااااا،چسبیــــــد. خیلی خیلی خیلی خیلی .... خیلی دوسش داشتم..قلب قلب

عکسش این پایینه ، ایناهاشمژه

مررررسی تنا جونم.خـــیـــــــــــــلــــــــی دوست دارم. حسابی غافلگیرم کردیماچ

ایدین خانوم جیگرم از تو هم ممنونم . خیلی خوشحالم کردی. خیـــــــلی دوست دارم،  خیلیااا..یه دونه باشی،دردونه باشی ماچ

از همتون که بهم لطف داشتین ممنونم.. همه ی بچه های وبلاگی(اسم نمیبرم دیگه،زیاد میشهچشمک) همتون ،همه و همه. به خاطر داشتن دوستای به این خوبی خدا رو شاکرمقلببغل