نیومدی،اومدنت برام شده چقدر محال

دوس داشتنت همش همین بود؟یه ریال؟!!

دنیای ما اینجوریه،وصالو تو خوابت بیار

حتی اگه عاشق شدی بسوز ولی دم بر نیار

(فاطمه)