پدرم بوم نقاشی شده است...

آفتاب هر روز هنرمندانه رنگ سیاه بر رویش میپاشد

و ماهرانه چین های صورتش را نقاشی میکند.

خودم=(فاطمه)

پ.ن1:روز پدر رو  پیشاپیش به همه ی باباهای خوب و مهربون و زحمت کش تبریک میگمقلب

پ.ن2:همین الان دوست عزیزم سحر یه اس ام اس،اِ ببخشید فارسی رو پاس میداریم"پیامک" بهم داد با مضمون: به سلامتی اون مردی که 100تا دختر قشنگتر از زنش بهش پا میدن،اما اونقدر آقاست که فقط با سه چهارتاشون دوست میشه. بزن اون کف قشنگرو...روز مرد مبارکقهقهه

پ.ن3:هر چند بابام هیچوقت این رو نمیخونه ولی بهش میگم:باباجونم خیلی دوستت دارم ،خیــــــــــــــــــــــــــــلی زیــــــــادددقلب ولی هیچوقت نتونستم اینو درست بهت نشون بدم.دوستت دارمقلبقلبماچ

پ.ن4:الان دچار خود وبلاگ پسندی شدم،احساس میکنم آهنگ وبلاگم خیلی قشنگهنیشخندنیشخند

پ.ن5:اگه چیزی بود بعدا میگمچشمک