سلاااام بچه ها. دیروز داشتم تو اینترنت میگشتم یه عکس دیدم خیلی خندم گرفت.گفتم واسه شما هم بذارم شاید خوشتون اومد..

.

.

.

.

خیلی باحالهقهقههواقعا هم همینطوره. من هر وقت دوتا پسر داییام بازی میکردن بزرگه این کارو میکرد،بیچاره کوچیکه ام دلش خوش بود که اون داره بازی میکنه،چه ذوقیم میکردخندهالهی بمیرم یه لحظه دلم براش سوختناراحت