سلااااااااااام دوستای خودم.اون افسردگی کوتاه مدت برطرف شدنیشخند الان کلی شنگول میباشمهورا کلی هوس شله زرد کرده بودم،کلی به مامانم گیر دادم که برام درست کنه،امروز که رفتم کلاس وسایلشو گرفتم که برام درست کنه.الانم در حال اماده شدنه،وای کی افطار میشه بخورمش؟خوشمزه

بچه ها من امروز فهمیدم اصلا جنبه عینک دودی ندارمنیشخند من هر وقت عینک دودی میزنم خندم میگیره،آخه از پشتش یه جوری میبینم و باعث میشه خندم بگیره. امروز عینک دودی زده بودم، تو کل مسیر خندم گرفته بود وبه سختی کنترلش میکردم و به لبخند تبدیل میشدنیشخندفک کنم مردمی که امروز منو دیدن فکر کردن خلم که الکی میخندمخنده بعد یه حس دیگه ایم که پیدا میکنم اینه که فکر میکنم نامرئی شدم و هیچکس منو نمیبینهخنده باور کنید این احساساتی که بیان کردم دقیقا همینطوریه ها بدون اغراق.خنده

ولی بدون عینکم نمیشه، اخه خیلی افتاب شدیده.شاید از این کلاها خریدم.امیدوارم با اون خندم نگیرهنیشخند

.

.

.

پ.ن:اگه بشه قراره فردا برم جمکران،خیلی وقته نرفتم ،یادم نمیاد جمکران دقیقا چه شکلیه.وای خدا کنه فردا بشه برمقلب

.

.

بعدا نوشت:نشد که برمنگراننگران