+چند سال پیش تا امسال-----> یه سیم کارت داشتم خیلی دوسش میداشتم----> همراه با موبایلم ربوده شد(بهتر، صد سال یه بار زنگ نمیخورد)

 

+امسال----->یه سیم کارت دیگه خریدم----->کلا دیگه زنگ نمیخوره(دکوریه)

 

+بازم امسال----->دوباره سیم کارت قبلیمو که خیلی دوسش میداشتم گرفتم------>ولی استفادش نمیکنم

 

+چند روز پیش---->جایزه ی سیم کارتم اومد---->اینو دیگه کجای دلم بذارم؟منتظر