نظر من:

اگه دیدید مردها زیادی خوب و پاکَن بدونید یه جای کار میلنگه و قضیه بوداره،مواظب باشید گول نخورید؛؛ولی اگه دیدید خانوما زیادی خوب و پاکَن بدونید طبیعیه و شما با فرشتگان آسمانی همنشین هستید،باور کنیدنیشخند

 

 

پ.ن1:اگه این روزا بهتون کمتر سر میزنم از دستم ناراحت نشید،واقعا سرم شلوغه وگرنه دوست دارم همیشه بهتون سر بزنمقلب

پ.ن2:آقای Ayrox Smart من اومدم وبلاگتون ولی نتونستم نظر بذارملبخند