امشب تصمیم گرفتم کل وبلاگمو بخونم،کلشو خوندم. کشف کردم روز به روز پستهایی که میذارم مذخرف تر شده.قبلا هم پستام قشنگتر بودن هم شادوشنگول تر،تازه دوستامم بیشتر بودن.فکر کنم مشکل روحی روانی پیدا کردم...

اصن یه چند وقتیم هست که سوتی نمیدم، کم کم دارم نگران میشم واسه خودم!!فک کنم یه چیزیم شدهخنثی