این عکس پایینیه جوجه ی پسر داییمه،ینی بود.خدابیامرز شد.متاسفانه قبل از این که من ببینمش دار فانی رو وداع گفتنیشخند و من فقط موفق شدم تصویر آن عزیزِ سفر کرده را ببینم

 

 

حالا غرض از گذاشتن این عکس اینه که: ببینید چشماش چقدر خوشگلهقلب شبیه خط چشم زلیخاستنیشخند قربون خدا برم،واقعا چقدر خوش ذوقهاصن من اولین بار که دیدم،کلی مات و مبهوت بودمتعجب  خدا این جوجه رو همینجوری آفریده،اونوقت ما تو عروسیا خودمونو میکشیم،این شکلی میشیم

پ.ن1:این مشکیه گوشه ی عکس کار خودمه،جهت شریک شدن در غم پسرداییم

پ.ن2:این دسته که داره جوجه رو میترکونه دست زن داییمه،اون یکی دست هم دست داییِ عزیزمه،زوج دوست داشتنی ای هستنقلبقلب