بــــلـــــه،یه حرکتی انجام دادم،به یکی از دوستای قدیمیم آدرس دادم،شاید مجبور شم از این به بعد بعضی پستا رو رمز دار کنم،لو نرمنیشخند

اسمش مریمه،از راهنمایی سعادت دوستی با منو دارهنیشخند