آخه حیف این بارون به این قشنگی نیست که آدم با چتر زیرش راه بره؟! امروز که رفتم بیرون کـــُـلـــــی از هوا لذت بردم،خیلی خوب بود،خیلی خیلی..دوست نداشتم بیام خونه،دوست داشتم فقط راه برم.....

یه 4، 5 نفرو با چتر دیدم،دوست داشتم برم چترشونو پَـنچـَر کنم،والا،چه وضعیه؟نیشخند کاش هوا همیشه انقدر خوب باشه....

تو ایـن هـوای بـارونــی،چـتــر مــمـــــنـوع

 

+یه روز که هوا دوباره اینجوری شد و وقت داشتم،میرم بیرون فقط راه میرمقلب