تاثیرات امتحان!

امروز رفتم امتحانمو دادم ،خدارو شکر خیلی خوب بود یه دو نه ام فردا دارم...

امتحان رو مغز و رفتارم تاثیر گذاشتهاز خود راضی،امروز 4تا سوتی دادم یکی از یکی داستان تر... یکی تو سالن انتظار قبل از اومدن قطار.....یکی تو قطار.....یکی دم در سالن امتحان وقتی اومدم بیرون....آخریشم موقع تحویل گرفتن کیفم

 

*ببخشید این روزا پستای مزخرف میذارم،سرم خلوت شه جبران میکنم

/ 5 نظر / 19 بازدید
پرنيا

خب چي كار كردي؟؟؟؟[سوال][سوال][سوال]

پرنيا

نه بابا اتفاقا من از پستاي اينجوري بيشتر خوشم مياد![نیشخند] ايشاا... فردا هم امتحانتون و خوب ميديد![فرشته][فرشته][فرشته]

ملیحه

وای آره منم از این امتحانای مزخرف خسته شدم! ولی حیف مال من تا چهارشنبه طول میکشه...![گریه]

پرنيا

هه!هه!هه![خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] امروزم امتحان داري؟؟؟؟[سوال][سوال][سوال]